Make your own free website on Tripod.com

Правовою основою створення та діяльності довірчих і страхових товариств та
комерційних банків були Закони України:

  "Про банки і банківську діяльність" (від 20.03.1991 р.)
  "Про господарські товариства" (від 19.09.2001 р.)
  "Про приватизацію майна державних підприємств" (від 04.03.192 р.)
  "Про страхування" (від 07.03.1996 р.)

А також Декрети Кабінету Міністрів України:

  З чого все почалось.... "Про довірчі товариства" (від 17.03.1993 р.)
  "Пра страхування" (від 10.05.1993 р.)